1

Rss Feed
  Home
VIETNAM SOLAR project The fastest project in South East Asia

Project: VIETNAM SOLAR Location: Duc Hue District, Long An Province Main contractor: Consortium Syouei(Japan) - TWT(Thailand) – Ngu Thuong - EEA (Vietnam) Progress: 02/2019 - 06/2019

Report Wastewater Project Nha Trang City Southern

Hiện nay với thời đại công nghệ hàng đầu không phải vì thế mà Tài nguyên môi trường chúng ta lại bỏ qua. “Tài nguyên môi trường là tài sản, là cuộc sống chung của chúng ta. Tài nguyên môi trường đang...

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster