1

Rss Feed
  Home
Dradging My A Fishement Port

Project: Dradging My A Fishement Port Location: Đức Phổ District, Quảng Ngãi Province Owner: Công ty TNHH Trường Thành Dreginh volume: 1.2 million m3 Amount: 35 tỷ đồng (USD1.7 million) Period:...

Report Wastewater Project Nha Trang City Southern

Hiện nay với thời đại công nghệ hàng đầu không phải vì thế mà Tài nguyên môi trường chúng ta lại bỏ qua. “Tài nguyên môi trường là tài sản, là cuộc sống chung của chúng ta. Tài nguyên môi trường đang...

Remember of Ninh Thuan

Đã lâu lắm rồi tôi không đi tham quan ở những nơi xa. Tôi nhớ lần gần đây nhất là đi tham quan ở Madagui cùng với đoàn thanh niên. Nhân dịp lễ 2/9 vừa rồi Công ty đã tổ chức cho mọi người đi tham quan...

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster