1

Rss Feed
Recruitment

Recruitment

The vacancy

Memories by the projects

Memories by the projects

Kumho Asiana Saigon, a member of the Kumho Asiana appreciated the contribution of Ngu Thuong company for the project.

Jobs

Jobs

The vacancy

Cultural activities

Cultural activities

+ Khuyến khích CNV nâng cao kiến thức, học vấn bằng học bổng hỗ trợ. + Tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng của CNV.

Introduce

Introduce

Chúng tôi là một tập thể gồm những người đã dành nhiệt huyết tuổi trẻ trên các công trường xây dựng từ công việc đơn giản nhất cho đến các dự án tầm cỡ quốc tế.

News

News

Vị trí tuyển dụng

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster