1

Rss Feed

Print
Save

Cultural activities

Wenesday - 06/02/2013 10:41
+ Khuyến khích CNV nâng cao kiến thức, học vấn bằng học bổng hỗ trợ.
+ Tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng của CNV.
+ Truyền thống tặng Sách Giáo Khoa cho con CNV mỗi mùa khai giảng.
 
1
Đại diện CNV nhận SGK cho năm học 2008 - 2009
 
* Tổ chức các hoạt động TDTT giúp CNV giải trí và rèn luyện sức khỏe.
* Thi đấu giao hữu cùng với đối tác.

The latest news

Older articles

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster