1

Rss Feed
  Home   Projects

Print
Save

MTI Factory

Wenesday - 20/02/2013 12:49

Công ty TNHH MTI  tiếp tục mở rộng Nhà máy sản xuất quần áo cho trẻ em ở giai đoạn 2, quy mô của dự án đạt ở phạm vi 400.000 cái/năm. Địa điểm thi công dự án tại Lô 253B, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công ty Obayashi Việt Nam được tín nhiệm tiếp tục khởi công dự án, Ngũ Thường là nhà thầu phụ trong toàn bộ phần xây dựng, công trình được tiến hành theo đúng kế hoạch và nhà máy đã được đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng kịp thời lượng hàng hóa cấp bách.

 

1

 

Client

Obayashi VN 

Construction period

2006-2007

Author: nguthuong.com

The latest news

Older articles

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster