1

Rss Feed
Supporting factory

Supporting factory

- Được trang bị các thiết bị cơ bản cho một cơ xưởng nhằm chế tạo, sản xuất các dụng cụ, thiết bị, phục vụ cho các dự án. - Sản xuất ván khuôn định hình phục vụ các dự án. - Sản xuất ti siết cho ván khuôn. - Sản xuất kết cấu thép. - Sản xuất các hệ thống băng chuyền.

 

Projects

Community poll

Have you known Ngu Thuong by:

Magazine, television

Social Network

Friends, relatives/acquaintances

Banner, poster