1

Rss Feed
Sơn Minh Mechanics & Engineering

Sơn Minh Mechanics & Engineering

Address: 21 Phan Chu Trinh, Dist. 9, Ho Chi Minh City Tel: 84-8-6280 8889 Fax: 84-8-6280 8889 Email: info@sonminhme.com

 

Dự án tiêu biểu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến công ty Ngũ Thường qua:

Sách báo, Tivi

Mạng xã hội

Bạn bè, người thân / quen

Banner, áp-phích