1

Rss Feed

In ra
Lưu bài viết này

Quy Định

Thứ bảy - 08/10/2016 09:46
Bộ Quy Định này được lập ra để tạo một hệ thống làm việc thống nhất cho toàn công ty. Không ai được điều chỉnh hoặc cố tình diễn dịch sai bất kỳ nội dung nào trong Quy Định. Các Phụ Lục là bộ phận không tách rời của mỗi Quy Định. Các Quy Định chỉ được điều chỉnh sau khi bàn bạc giữa các Trưởng Ban và Giám Đốc.

QUY ĐỊNH
Chương STT Tên Quy Định
Ma - NHÂN LỰC 1 Ma01 Sơ đồ tổ chức
  2 Ma02 Nội Qui và An Toàn Lao Động
  3 Ma03 Công việc chấm công
  4 Ma04 Tuyển dụng
  5 Ma05 Hệ số và Bậc Lương
  6 Ma06 Điều động nhân lực
  7 Ma07 Văn Hóa - Thể Thao
  8 Ma08 Trang bị và sử dụng BHLĐ
  9 Ma09 Thăm Hỏi-Chúc Mừng
  10 Ma10 Báo cáo thống kê nhân lực
  11 Ma11 Hệ thống và bảo mật thông tin
Me - PHƯƠNG PHÁP 1 Me01 Kế hoạch công việc
  2 Me02 Họp phối hợp hàng tuần
  3 Me03 Mã hiệu công việc
  4 Me04 Công tác QA/QC
  5 Me05 Công tác Nghiệm thu thi công
  6 Me06 Công tác Khối lượng
  7 Me07 Tuần tra công trường
  8 Me08 Các công việc hành chánh cho dự án
Mo - TÀI CHÁNH 1 Mo01 Qui trình Tạm ứng - Quyết toán
  2 Mo02 Chi Lương và Khối lượng
  3 Mo03 Hồ sơ Duyệt chi 
  4 Mo04 Phụ cấp công tác
  5 Mo05 Thưởng
  6 Mo06 Hóa đơn mua hàng
  7 Mo07 Thanh toán qua Ngân Hàng
  8 Mo08 Tạm ưng lương
  9 Mo09 Ngân sách dự án
  10 Mo10 Quyền chi tại dự án
  11 Mo11 Quảng bá - Tài trợ - Ủng hộ
  12 Mo12 Các báo cáo định kỳ.
  13 Mo13 Kiểm kê Quĩ và Tài khoản
  14 Mo14 Hợp đồng
Mi - VẬT TƯ 1 Mi01 Qui trình Yêu cầu vật tư
  2 Mi02 Qui trình kho
  3 Mi03 Điều động, sử dụng cơ giới, thiết bị
  4 Mi04 Mua sắm Vật Tư, Thiết Bị
  5 Mi05 Nhà cung cấp
  6 Mi06 Kiểm tra sử dụng vật tư, thiết bị

Các phụ lục

Ban Hành chánh
 

Dự án tiêu biểu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến công ty Ngũ Thường qua:

Sách báo, Tivi

Mạng xã hội

Bạn bè, người thân / quen

Banner, áp-phích