1

Rss Feed

In ra
Lưu bài viết này

Quy Định (Phụ lục)

Thứ bảy - 08/10/2016 09:46
Bộ Quy Định này được lập ra để tạo một hệ thống làm việc thông nhất cho toàn công ty. Không ai được điều chỉnh hoặc cố tình diễn dịch sai bất kỳ nội dung nào trong Quy Định. Các Phụ Lục là bộ phận không tách rời của mỗi Quy Định. Các Quy Định chỉ được điều chỉnh sau khi bàn bạc giữa các Trưởng Ban và Giám Đốc.
PHỤ LỤC
Chương STT Tên Phụ lục
Ma - NHÂN LỰC 1 PL_Ma01-2 Yêu cầu công việc
  2 PL_Ma02-1 Nội quy công trường
  3 PL_Ma02-2 Nội dung huấn luyện an toàn
  4 PL_Ma02-3 Cam kết an toàn
  5 PL_Ma02-4 Biên bản vi phạm
  6 PL_Ma02-5 Biên bản cảnh cáo
  7 PL_Ma02-6 Lịch sinh hoạt an toàn đầu giờ
  8 PL_Ma03-1 Bảng chấm công
  9 PL_Ma03-2 Kiểm tra lại công
  10 PL_Ma03-3 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công
  11 PL_Ma03-4 Phiếu tăng ca
  12 PL_Ma04-1a Tự đánh giá - XD
  13 PL_Ma04-1c Tự đánh giá - HC
  14 PL_Ma04-1e Tự đánh giá - TX
  15 PL_Ma04-1f Tự đánh giá - TX cơ giới
  16 PL_Ma04-2 HĐLĐ ngắn hạn
  17
PL_Ma04-3 HĐLĐ dài hạn
  18 PL_Ma04-4 Đề nghị mức lương
  19 PL_Ma05-1 Bảng bậc lương 2014
  20 PL_Ma05-2 Bảng tiêu chí xét nâng bậc
  21 PL_Ma06-1 Quyết định bổ nhiệm
  22 PL_Ma06-2 Quyết định ngưng bổ nhiệm
  23 PL_Ma06-3 Giấy điều động
  24 PL_Ma06-4 Phiếu công tác
  25 PL_Ma07-1 Mẫu đăng ký
  26 PL_Ma10-1 Bảng theo dõi nhân lực
  27 PL_Ma10-2 Bảng thống kê nhân lực
  28 PL_Ma11-1 Doc transmittal
  29 PL_Ma11-2 Quy trình hồ sơ tại văn phòng
  30 PL_Ma12-1 Duty checklist
Me - PHƯƠNG PHÁP 1 PL_Me01-1-Kế hoạch hàng tuần_2W
  2 PL_Me01-2-Kế hoạch tài chánh dự án - Tháng
  3 PL_Me01-3_Reports_Record_List
  4 PL_Me02-1-BB họp tuần
  5 PL_Me02-1b - BB Họp Tuần VP
  6 PL_Me03-1- Bảng Mã Hiệu Công Việc
  7 PL_Me03-3-Bảng Code -Chi phí
  8 PL_Me04-2a_Nhắc nhở QC - Xây tô
  9 PL_Me04-2b_Nhắc nhở QC - Ốp lát
  10 PL_Me05-1a,b,c Biên bản nghiệm thu
  11 PL_Me05-2- Bảng nghiệm thu
  12 PL_Me05-3 Mời nghiệm thu
  13 PL_Me06-1,2_Bảng khối lượng
  14 PL_Me06-3_Biên bản hiện trường
  15 PL_Me07-1-BB_Sitepatrol
  16 PL_Me07-2-Monthly_Sitepatrol
  17 PL_Me08-1-BB chuẩn bị thi công
  18 PL_Me08-2a_Casting_Record
  19 PL_Me08-2b_BB trộn bê tông
  20 PL_Me08-3-Additional_Work
  21 PL_Me08-4-Completion_Certificate
  22 PL_Me08-5-Theo dõi thời tiết
  23 PL_Me08-6-Daily_Report
  24 PL_Me08-7-Monthly_Report
Mi - VẬT TƯ 1 PL_Mi01-1-Phiếu yêu cầu vật tư nội bộ
  2 PL_Mi01-2,a,b-Phiếu yêu cầu vật tư
  3 PL_Mi02-1-2-Theo dõi vật tư hàng tuần
  4 PL_Mi02-3-Báo cáo vật tư (tháng)
  5 PL_Mi02-4-Theo dõi vật tư hàng ngày
  6 PL_Mi02-5-Cấp phát đồ BHLĐ
  7 PL_Mi03-1- Nhật ký thiết bị
  8 PL_Mi03-2-Lệnh điều động thiết bị
  9 PL_Mi03-3-Thống kê tiêu thụ nhiên liệu
  10 PL_Mi03-4-Lịch tuần - Thiết bị
  11 PL_Mi04-1-Đề nghị báo giá
  12 PL_Mi04-2-Đơn đặt hàng
  13 PL_Mi04-3-So sánh NCC
  14 PL_Mi05-2-Danh sách đen
  15 PL_Mi06-5_Lich_bao_duong_thiet_bi-Denghidoilai_PL_Mi06-4-Chuahoanthanh
Mo - TÀI CHÁNH 1 PL_ Mo01-2 Giấy đề nghị chi
  2 PL_Mo01-1a-Phiếu đề nghị ứng quỹ
  3 PL_Mo01-1 Phiếu đề nghị tạm ứng
  4 PL_Mo01-3-Giấy thanh quyết toán
  5 PL_Mo03 -1-Bảng duyệt chi
  6 PL_Mo04-1,2,3-Phụ cấp - Chi phí
  7 PL_Mo10-1-Báo cáo Quỹ
  8 PL_Mo13-1_Sổ quỹ
  9 PL_Mo14-2_Contract_Summary
  10 PL_Mo14-1-Phân tích khách hàng

Ban Hành chánh
 

Dự án tiêu biểu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến công ty Ngũ Thường qua:

Sách báo, Tivi

Mạng xã hội

Bạn bè, người thân / quen

Banner, áp-phích