Formosa Steel Complex

Formosa Steel Complex
Dự án: Khu phức hợp thép Formosa Hạng mục: Xử lý nguyên liệu – Khu công nghiệp Formosa Địa điểm: Khu công nghiệp Formosa, huyện Ky Anh, Tỉnh Ha Tinh Thời gian thi công: 11/2013 – 12/2015 Chủ đầu tư: Formosa Nhà thầu chính: Posco E&C
Khu vực TTK 14Khu vực TTS 8Khu vực TTS 9


Dự án: Khu phức hợp thép Formosa
Hạng mục: Xử lý nguyên liệu – Khu công nghiệp Formosa
Địa điểm: Khu công nghiệp Formosa, huyện Ky Anh, Tỉnh Ha Tinh
Thời gian thi công: 11/2013 – 12/2015
Chủ đầu tư: Formosa
Nhà thầu chính: Posco E&C

Tác giả bài viết: Ban Hành chánh