Nhà Máy MTI (giai đoạn 2) 2007

Nhà Máy MTI (giai đoạn 2) 2007
Công ty TNHH MTI tiếp tục mở rộng Nhà máy sản xuất quần áo cho trẻ em ở giai đoạn 2, quy mô của dự án đạt ở phạm vi 400.000 cái/năm. Địa điểm thi công dự án tại Lô 253B, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công ty Obayashi Việt Nam được tín nhiệm tiếp tục khởi công dự án,

Công ty TNHH MTI  tiếp tục mở rộng Nhà máy sản xuất quần áo cho trẻ em ở giai đoạn 2, quy mô của dự án đạt ở phạm vi 400.000 cái/năm. Địa điểm thi công dự án tại Lô 253B, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công ty Obayashi Việt Nam được tín nhiệm tiếp tục khởi công dự án, Ngũ Thường là nhà thầu phụ trong toàn bộ phần xây dựng, công trình được tiến hành theo đúng kế hoạch và nhà máy đã được đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng kịp thời lượng hàng hóa cấp bách.

 

1

 

Khách hàng

Obayashi VN 

Thời gian thực hiện

2006-2007