Xử lý nước thải

Xử lý nước thải
Trạm xử lý nước thải Nhà máy Tribico Bình Dương Công suất 200m³/day

Trạm xử lý nước thải Nhà máy Tribico Bình Dương

Công suất 200m³/day

1

Khách hàng

Tribico Saigon

Thời gian thực hiện

2007

 

 


 

Trạm xử lý nước thải NM Maruwa

Công suất 80m³/ngày đêm

 

Khách hàng

Obayashi VN

Thời gian thực hiện

2007

 

 


 

Trạm xử lý nước thải NM Watabe

Công suất 60m³/ngày đêm

1

 

Khách hàng

Obayashi VN

Thời gian thực hiện

2006

 


 

Trạm xử lý nước thải NM NOK

Công suất 60m³/ngày đêm

1

 

Khách hàng

Obayashi VN

Thời gian thực hiện

2006

 


 

Trạm xử lý nước thải NM Tân Tân

Công suất 40m³/ngày đêm

 

Khách hàng

Công ty Tân Tân

Thời gian thực hiện

2005

 


 

Trạm xử lý nước thải NM Song Tân

Công suất 60m³/ngày đêm

 

Khách hàng

Công ty Song Tân

Thời gian thực hiện

2005

 


 

Cụm xử lý nước thải KCN Tân Tạo

Công suất 1000m³/ngày đêm

 

Khách hàng

Công ty Tân Tạo

Thời gian thực hiện

2003~2004

Tác giả bài viết: Dự án