Hoạt Động Văn Hóa

Hoạt Động Văn Hóa
+ Khuyến khích CNV nâng cao kiến thức, học vấn bằng học bổng hỗ trợ. + Tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng của CNV.
+ Khuyến khích CNV nâng cao kiến thức, học vấn bằng học bổng hỗ trợ.
+ Tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng của CNV.
+ Truyền thống tặng Sách Giáo Khoa cho con CNV mỗi mùa khai giảng.
 
1
Đại diện CNV nhận SGK cho năm học 2008 - 2009
 
* Tổ chức các hoạt động TDTT giúp CNV giải trí và rèn luyện sức khỏe.
* Thi đấu giao hữu cùng với đối tác.