Tuyển Dụng

Tuyển Dụng
Các vị tr
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Vị trí Yêu cầu Ngoại ngữ Nơi làm việc Số lượng Thời gian
1 Kỹ sư công trường Trung thực,siêng năng Anh văn Khắp Việt Nam 2 01/2016 đến 03/2016
2 Nhân viên khối lượng Trung thực,siêng năng Anh văn Khắp Việt Nam 2 01/2016 đến 03/2016
3 Kỹ sư xử lý cấp thoát nước vẽ được shop drawing, thi công Anh văn Nha Trang 2 01/2016 đến 03/2016
4 Nhân viên cung ứng Trung thực, siêng năng Anh văn HCM 1 01/2016 đến 03/2016


 

Xin mời các ứng viên liên lạc.

29 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel:         84-8-35116129            Fax: 84-8-35116134

Email: info@nguthuong.com

Tác giả bài viết: Phương Loan - HC