Phóng sự Dự án Xử lý nước thải Phía Nam Thành phố Nha Trang

Phóng sự Dự án Xử lý nước thải Phía Nam Thành phố Nha Trang
Hiện nay với thời đại công nghệ hàng đầu không phải vì thế mà Tài nguyên môi trường chúng ta lại bỏ qua. “Tài nguyên môi trường là tài sản, là cuộc sống chung của chúng ta. Tài nguyên môi trường đang dần bị hủy hại. Chúng ta hãy có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.” Đây là những câu slogan kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ tài nguyên môi trường.
Hiện nay với thời đại công nghệ hàng đầu không phải vì thế mà Tài nguyên môi trường chúng ta lại bỏ qua. “Tài nguyên môi trường là tài sản, là cuộc sống chung của chúng ta. Tài nguyên môi trường đang dần bị hủy hại. Chúng ta hãy có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.” Đây là những câu slogan kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ tài nguyên môi trường.

Ngày 31/12/2013 trong chuyên mục tài nguyên môi trường đài truyền hình đã phát sóng bài phóng sự về Dự án Xử lý nước thải Phía Nam Thành phố Nha Trang trong bản tin phóng sự hàng ngày.
 
Nếu không xem được, vui lòng nhấp vào link: https://www.youtube.com/watch?v=Ydq6KBdLRj0 

Qua clip phóng sự trên ta có thể nhận thấy rằng việc cải thiện vệ sinh môi trường mà Ban Quản lý dự án đang thực hiện ở Thành phố Nha Trang là một điều cần thiết cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường đồng thời cũng bảo vệ cả chính mình.


Tác giả bài viết: Dự án