Sổ tay an toàn lao động

An toàn & Vệ sinh lao động

An toàn & Vệ sinh lao động

Sổ tay An toàn lao động được lập ra nhằm phòng ngừa yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, ngăn ngừa tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động. Tất cả mọi người làm việc trên công trường, không phân biệt hình thức lao động, phải triệt để tuân thủ Nội Quy các quy định an toàn lao động để tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra. 

Nội dung: Sổ tay An toàn lao động