Các vị trí tuyển dụng 2019

Hiện nay, Công ty Ngũ Thường có cần tuyển nhân sự các vị trí được mô tả trong bảng chi tiết. Các bạn quan tâm và có ý chí cầu tiền trong công việc thì hãy liên hệ với chúng tôi.


Thông tin liên lạc: info@nguthuong.com (Ms. Tuyền)
Tel: 3511 6129
Giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền